Våra tjänster

När balkongen är i gott skick ger den mer värde åt bostaden, speciellt under sommartiden. En balkong i behov av renovering är inte särskilt attraktiv och dessutom osäker och den kan även minska värdet på hela huset.

För att förekomma dyrare reparationer eller skador längre fram så behövs det en korrekt utförd renovering. Vi kan ta hand om skador såsom vittringar, sprickor eller avskalningar på balkongen.

Typer av renoveringar

Vi utför olika typer av reparationer beroende på skadorna och kundens behov.

  • Omgjutning av balkongplattan. Är hela plattan på balkongen i så dåligt skick att den inte kan repareras, rivs den och en ny platta gjuts och sätts dit.
  • Betongytsikt och balkongrenovering. Mindre skador på plattan repareras och olika ytbehandlingar utförs så att balkongplattan håller längre och för att förbättra utseendet. Olika täckande lager kan ibland användas beroende på vilka material balkongen är byggd utav.
  • Detta görs om framkanten på balkongen är i så dåligt skick att en reparation inte är möjlig. Görs ej på kulturhus.
  • Vi erbjuder lösningar för ytor såsom kungsaltaner, burspråksbalkonger och terrasser.
  • Räcken och inglasningar. Räcken repareras eller byts ut om de befintliga inte går att renovera. Vi reparerar, byter ut eller monterar ny inglasning på balkonger. Inglasningar utförs ej på kulturhus.
  • Påhängsbalkonger. Vi arbetar med olika typer av påhängsbalkonger.
  • Konsolarmerade balkonger och balkkonsolerade balkonger.

Vi utför dessa tjänster med hjälp av certifierad personal som fyller höga krav och riktlinjer. Har du frågor att ställa oss eller söker du bollplank för att välja nya räcken kan du kontakta oss via hemsidan eller telefonnummer.